Dr Annelii Jürgenson portaalile Med24: COVID-19 tõttu vajab taastusravi üha rohkem patsiente

COVID-19 teine laine on toonud rohkem raske kuluga juhte, kui oli kevadel. Sellevõrra on suurenenud ka patsientide osakaal, kes COVID-19 põdemise järgselt vajavad taastusravi, kirjutab Põhja-Eesti Regionaalhaigla taastusarst Annelii Jürgenson.

Dr Jürgenson käsitleb teemat lähemalt COVID-tüsistuste ja taastusravi veebiseminaril, mille info leiab siit.

COVID-19 teine laine on toonud laiema leviku, kõrgema haigestumise ning rohkem raske kuluga juhte, kui oli 2020. aasta kevadel. Sellevõrra on suurenenud ka patsientide osakaal, kes COVID-19 põdemise järgselt vajavad suuremal või vähemal määral taastusravi. Kevadel olid vaid üksikud juhud, kui patsient oli COVID-pneumooniast tingitud hingamisfunktsiooni häire tõttu suunatud haiglasse taastusravile. Praegu jagub haigeid nii Tartu kui Tallinna suurhaiglate statsionaarse taastusravi osakondadesse piisavalt, ent esialgu veel ei mõjuta teiste taastusravivajadustega patsientide jõudmist ravile.

Kõige sagedamini vajavad taastusravi raskekujulist kahepoolset kopsupõletikku põdenud patsiendid, eriti kui esines ka kopsude mehhaanilise ventileerimise vajadus. Haiguse käigus langevad viiruse rünnaku alla pneumotsüüdid, mis ei ole suutelised tootma surfaktanti, järgneb alveoolide kokkulangemine ja kopsumahu oluline vähenemine kohati sügava hüpokseemiaga.

Paranemine võtab aega. Taastumisperioodile on iseloomulik kehalisel pingutusel tekkiv desaturatsioon, mis nõuab füsioterapeudilt patsiendi seisundi hoolikalt jälgimist ja koheste korrektuuride tegemist teraapia käigus. Oluline on õpetada patsienti rakendama hingamistehnikat, mis soodustab kopsude tööd ja hoiab hingamisteed lahti. Nendeks on positiivset ekspiratiivset lõpprõhku tekitavad tehnikad.

Pikaajalist intensiivravi vajanud patsientidel, nende hulgas COVID-haigetel, võib kujuneda nn kriitilise haige müopaatia ja/või polüneuropaatia. Jäsemete motoorne ja/või sensoorne häire võib patsiendi muuta täiesti abituks, neelamislihaste nõrkus põhjustada düsfaagiat, hingamislihaste jõetus halvendab aga veelgi hingamisfunktsiooni.

Kõnni- ja tasakaaluvõimekuse taastumine võib olla pikk protsess, kus kehalist treeningut kombineeritakse koormustaluvust ja propriotseptsiooni parandavate harjutuste ning elektristimulatsiooniga. Vajadusel rakendatakse logopeedilist teraapiat neelamise ohutuse tagamiseks. Funktsionaalse võimekuse taastumine võib võtta aasta ega pruugi olla täielik.

Raskekujulise COVID-19 korral on täheldatud kõrgemat riski saada insult haiguse põdemise ajal võrreldes tavapopulatsiooniga, siiski esineb seda tüsistust harva, alla 1% COVID-haigetest. Iseloomulik on ulatuslik mitme koldega ja raskema neuroloogilise kahjustuse ning kõrgema suremusega insult. Insuldihaigete käsitlus taastusravis vastab tekkinud kahjustuste profiilile, ehkki kopsupõletikust põhjustatud hingamisfunktsiooni häire kombineerituna ajutüveinsuldi puhul hingamiskeskuse kahjustusega, halvendab paranemise prognoosi olulisel määral.

Kerge ja mõõduka COVID-19 kulu korral jäävad patsiendid perearsti vaatevälja. Kiire väsimise ja jõuetusega patsiente tuleb nõustada oma päeva planeerima, unerežiimist kinni pidama ning jõukohaselt liikuma. Parim liikumisharrastus on jalutamine. Koormuspuhuse hingelduse ja madala koormustaluvusega haigetele tuleb soovitada positiivset ekspiratoorset lõpprõhku tekitavaid hingamistehnikaid ja fraktsioneeritud liikumist – 3-4 korda päevas 10-15 minutit korraga. Haistmine taastub tavaliselt 3-6 nädala jooksul iseeneslikult.

Haiguspuhangu järgselt võib nii COVID-19 haigetel kui ka üldpopulatsioonis sagedamini täheldada meeleoluhäireid ning posttraumaatilise stressi sündroomi.  Patsiendid vajavad psühhoemotsionaalse seisundi monitoorimist pikka aega, isegi aastaid.
 
PERHi taastusravi keskuse juhataja Annelii Jürgenson räägib COVID-tüsistuste taastusravist ja PERHi sisehaiguste ülemarst-osakonna juhataja Marianne Laheäär COVID-pneumooniast ja selle tüsistustest lähemalt 22. veebruaril toimuval veebiseminaril.

Autor: Annelii Jürgenson, Põhja-Eesti Regionaalhaigla taastusarst.

Tutvuge uudisega lähemalt Med24 portaalist aadressil: https://www.med24.ee/uudised/annelii-j%C3%BCrgenson-covid-19-t%C3%B5ttu-vajab-taastusravi-%C3%BCha-rohkem-patsiente.

Allikas: https://www.med24.ee/uudised/annelii-j%C3%BCrgenson-covid-19-t%C3%B5ttu…