Haiglate eetikakomiteed sõnastasid soovitused kriisi võimendumise korral

Sel nädalal jõuavad haiglatele üle Eesti kliinilise eetika alased tegevuspõhimõtted, mis annavad haiglatele ja nende personalile juhised, kuidas jaotada piiratud tervishoiuressursse, kui COVID-19 pandeemia peaks laienema.

Tegevuspõhimõtete üks autor, Põhja-Eesti Regionaalhaigla eetikanõukogu liige dr Kristo Eriksoni sõnul on sarnaste soovituste koostamine COVID-19 pandeemia olukorras tavapärane praktika üle maailma, näiteks on kiirabi ja intensiivravi ressursside jaotamise põhimõtted juba kaardistanud Austria, Belgia, Itaalia, Saksamaa, Suurbritannia ja Šveits. “Selline ettevaatav käitumine on kriisiolukorras loogiline samm, et olla valmis stsenaariumiteks, mis loodetavasti kunagi Eestis ei rakendu ja mille vältimiseks saab oma panuse anda iga Eesti inimene, kui ta püsib kodus, järgib eriolukorra reegleid ja hoolitseb selle eest, et koroonaviirus ei leviks,” lausus Erikson. “Meie ühine vastutus on seista selle eest, et mõnes Eesti haiglas ei tekiks ressursside nappust ja arstid ei peaks hakkama langetama eetiliselt raskeid valikuid ja otsuseid. Omalt poolt saan kinnitada, arstidena teeme me ka kõige kriitilisemas olukorras kindlasti kõik selle nimel, et päästa iga inimese elu.” 

“Nii nagu kogu maailmas, võib ka Eestis COVID-19 pandeemia laienemine tuua juba lähiajal kaasa olukorra, kus kõigile haigestunutele ei jätku vajadustele vastavat ravi. Haigestumiste ja karantiini tõttu on oluliselt häiritud arstide, õdede ja muu haiglapersonali normaalne töötamine ning tarneraskuste tõttu isikukaitsevahendite, ravimite ja muude meditsiinitarvikute kättesaadavus. Kuigi nii riigi kui haiglate tasandil tehakse suuri jõupingutusi, et nimetatud ressursse suurendada ja elanikkonnale kehtestatud liikumispiirangute kaudu COVID-19 levikut pidurdada, võib haiglavoodite, intensiivravi kohtade, hingamisaparaatide, individuaalsete kaitsevahendite ja personali puuduse tõttu tekkida olukord, kus haiglaravi (sh intensiivravi) vajab rohkem inimesi kui haiglad suudavad pakkuda. Selleks, et tervishoiutöötajad ja haiglad oleks paremini ette valmistatud raskete otsuste tegemiseks ning patsiendid, nende omaksed ja ühiskond tervikuna neid otsuseid mõistaksid, on vaja sõnastada piiratud ressursside jaotamise eetilised alused,” seisab viimase nädala jooksul sõnastatud tegevuspõhimõtete sissejuhatuses. 

Dokumendi autorid on Põhja-Eesti Regionaalhaigla eetikanõukogu, Tartu Ülikooli Kliinikumi eetikakomitee ja Tartu Ülikooli eetikakeskus, keda toetasid ja nõustasid veel mitmed eetika- ja õiguseksperdid. Põhimõtted kooskõlastati koroonakriisi tõttu loodud põhja ja lõuna meditsiinistaapides ning saadeti tutvumiseks haiglatele üle Eesti. 

Põhimõtetega saab tutvuda siin: https://www.regionaalhaigla.ee/sites/default/files/documents/Eetikaalased_soovitused_A4.pdf

Inglise keeles saab lugeda siit: https://www.regionaalhaigla.ee/sites/default/files/documents/Estonian_recommendations_COVID19_eng.pdf