Kasvava nakkusfooni taustal on oht plaanilise ravi piirdumisele

Viimase nädala nakkusfoon on taas kasvutrendis ja COVID-voodikohtade vajadus on tõusmas. Regionaalhaigla on valmis COVID-voodifondi suurendama, kuid sellega kaasneb kasvava nakkuskoormuse foonil ka plaanilise ravi piiramine.

Regionaalhaigla juhatuse liikme-ülemarsti prof Peep Talvingu sõnul on haigla valmis avama täiendavaid  voodikohti COVID-patsientide raviks. „Personali puuduse tõttu toimub voodite ümberprofileerimine plaanilise ravi arvelt,“ ütles prof Talving, lisades: „COVID-voodikohad vajavad tavatööga võrreldes topelt personali.“

Regionaalhaiglas oli neljapäeval, 18. veebruaril, 39 COVID-patsienti, kellest üheksa oli III astme intensiivravil ja seitse juhitaval hingamisel. Plaaniline ravi on piiratud 10% karantiinis osakondade tõttu. „Suudame hetkel koos keskhaiglate ja üldhaiglatega tagada ravivõimekuse nii COVID-diagnoosiga kui muude diagnoosidega haigetele, aga kasvava nakkuskoormuse foonil hakkab plaaniline ravi taas piirduma,“ ütles prof Talving.

Voodikohtade fond on dünaamiline ja seda muudetakse vastavalt vajadusele. Hetkel on Regionaalhaiglas 26 üldpalati voodikohta ja intensiivravis on koroonapatsientidele 17 ravikohta. Ka on Regionaalhaiglas koroonaosakond psühhiaatrilistele patsientidele, kelle jaoks on avatud 20 voodikohta. Lisaks teenindab COVID-patsiente erakorralise meditsiini osakond. Tänase COVID-juhtrühma otsusega avati kolm täiendavat intensiivravi voodikohta. Juhtrühm vaatab igapäevaselt üle ja tasakaalustab vastavalt vajadusele plaanilise ja pandeemilise ravi võimekusi.

Siinkohal kutsub Regionaalhaigla koos kõigi meedikutega Eesti rahvast üles järgima kõiki nakkuskontrolli juhiseid ja Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatuid piiranguid. „Ainult koos saame hoida tervishoiusüsteemi toimimas ja elu väljaspool haiglaid avatuna!“ lisas prof Talving.