Peaminister Kaja Kallas külastas Põhja-Eesti Regionaalhaiglat

Peaminister Kaja Kallas külastas täna Põhja-Eesti Regionaalhaiglat ja sai ülevaate Põhja meditsiinistaabi tööst, haigla üldisest töökorraldusest, plaanilise ravi võimalustest ning testimisest ja vaktsineerimisest.

“Eesti haiglad on pandeemiakriisis teinud väga head tööd, mille tulemusena on meie meditsiinisüsteem vastu pidanud. Ütlesin oma tänusõnad arstidele, kes on väsimatult COVID-19 haigusega võidelnud ja seisnud selle eest, et meie raviteenused ei katkeks,” ütles peaminister Kaja Kallas.

“Peame kõik meeles pidama, et meditsiinisüsteemi toimimine on eluliselt oluline kogu riigile ja kui arstid ja haiglapersonal pingutavad iga päev selle nimel, et ravida seda haigust väga raskelt põdevaid inimesi, siis meie saame neid ja iseennast aidata vastutustundliku käitumisega. See on üks põhjuseid, miks kehtestasime eelmisel nädalal uued piirangud: me peame end piirama, et viirus ei piiraks meie elu,” sõnas Kallas.

Peaminister rõhutas, et viiruse levik Eestis on ulatuslik ning vaid üheskoos tegutsedes on võimalik see peatada. Endiselt on oluline võimaluse korral töötada kodunt ning ära jätta suuremad kogunemised ja peod eesmärgiga vähendada inimestevahelisi kontakte. Vanemate inimeste säästmiseks peavad siinjuures kõige suurema panuse andma just noored, kes põevad haigust kergemalt ega näe haiglaravi vajavaid patsiente.

Ta tõi esile, et tervishoiutöötajate ennastsalgavale tööle vaatamata tuleb meil ka edaspidi meditsiinisüsteemi ülekoormuse kaitsta. “Piirangud on ajutised, kuid ainus teadaolev tee kriisist välja on kiire ja laialdane vaktsineerimine,” sõnas peaminister. “Põhja-Eesti Regionaalhaigla töötajad on selles osas head eeskuju näidanud, tänaseks on haiglapersonalist kokku üle 60% vaktsineeritud. Panen kõigile südamele, et kui teil tekib võimalus end COVID-19 vastu vaktsineerida, siis te seda võimalust kasutaksite. Vaktsiinid on tõhusad ja ohutud ning kaitsevad meid raske haigestumise eest. Esimeses laines vaktsineeritud tervishoiutöötajad on selle elav tõestus.”

Põhja-Eesti Regionaalhaigla ülemarsti professor Peep Talvingu sõnul on nakkusfoon Eestis väga kõrge ja kasvav. “Kõige tähtsam on praegu iga inimese isiklik vastutuse võtmine. Iga inimene peab andma oma panuse oma kontaktide piiramisel ja seda täna. Teiseks, iga juhi ja iga ettevõtja vastutus on oma organisatsioonis tagada maksimaalne ohutus, olgu selleks kaugtöö rakendamine nii palju kui vähegi võimalik, maskide kandmise tagamine, hajutamine ja ruumide õhutamine. Ainult nii väldime katastroofi,” sõnas Talving.

“Regionaalhaiglas valmistume COVID-ravi eskaleerimiseks, alates 12. märtsist peame tagama 150 COVID-ravi voodikohta ja 28 COVID-intensiivravi voodikohta. Nakatumise suur kasv on paneb märgatavalt ja koheselt nii meie plaanilise kui ka erakorralise mittepandeemilise ravi löögi alla. Kaasneb tõsine plaanilise ravi piiramine juba 70% ulatuses ja seda piirkondliku haigla ehk kõrgema etapi võimekustes. Piirkondliku haiglana tagab Regionaalhaigla ainukesena raske trauma ja põletusvigastuste ravi, onkoloogia- ja hematoloogia multimodaalse ravi, rindkerekirurgia ja neurokirurgia,” ütles doktor Talving.

Peaminister sai ülevaate Regionaalhaigla tööst kogu kriisi ajal ja praegusest seisust COVID-19 patsientide ravimisel, haigla töökoormusest, aga ka testimise ja vaktsineerimise seisust Regionaalhaiglas.

Koroonakriisi lahendamiseks töötab Eestis kaks meditsiinistaapi: Põhja meditsiinistaap Põhja-Eesti regionaalhaigla juhtimisel ja Lõuna meditsiinistaap Tartu Ülikooli kliinikumi juhtimisel. Põhja meditsiinistaapi juhib prof Peep Talving.