Regionaalhaigla jätkas märtsis aktiivselt plaanilist ravi

09.04.2020

Sõltumata eriolukorrast käib Regionaalhaiglas ka plaaniline ja COVID-19 sõltumatu ravitöö. Kiire reageerimine koroonakriisi puhkemisele, hea koostöö patsientidega ja osaliselt kaugtööle ümberhäälestamine tagasid hea ravitegevuse ka märtsis, kus ravitöö maht ei olnud drastiliselt väiksem varasematest aastatest.

Märtsikuu jooksul hospitaliseeriti Regionaalhaiglasse 2492 patsienti, sealhulgas erakorraliselt 1322 patsienti (53%). Suurem osas neist vajasid kirurgiakliiniku, sisehaiguste kliiniku ja onkoloogia-hematoloogia kliiniku spetsialistide abi. Kuna möödunud aasta samal perioodil hospitaliseeriti Regionaalhaiglasse 2959 patsienti, saab öelda, et patsientide arv on küll langenud, kuid eriolukorras oli arstiabi patsientidele tagatud.

Möödunud kuul toimus Regionaalhaiglas 30 807 ambulatoorset vastuvõttu (2019. aasta samal perioodil 34 138 ambulatoorset vastuvõttu). Nendest vastuvõttudest omakorda 9871 ehk 32% toimus kaugvastuvõttudena.

Regionaalhaigla ravitöö direktori dr Helis Pokkeri sõnul oli kõige tähtsam kiire koostöö loomine kõikide patsientidega, kellel oli planeeritud plaaniline ravi Regionaalhaiglas. “Meie arstid võtsid personaalselt ühendust oma patsientidega ja selgitasid välja, kas eriolukorra ajal vajab patsient haiglaravi, arsti kohapealset vastuvõttu, kaugvastuvõttu või saab tema ravi lükata edasi näiteks maikuusse, mil eriolukord peaks loodetavasti läbi olema,” lausus Pokker. “Tänu sellele kiirele reageerimisele ja heale koostööle patsientidega sai Regionaalhaigla hädaolukorra tingimustes tööd jätkata parimal võimalikul moel ning kõik, kes abi esmajärjekorras vajasid, seda ka said. Suur tänu selle mõistva suhtumise eest patsientidele, kes meile vastu tulid ja suurepärast koostööd tegid.” 

“Tagasiside nii meie haigla arstidelt kui ka patsientidelt kaugvastuvõttudele oli positiivne. Patsiendid olid rahul sellega, et eriolukorra ajal nad ei pea tulema haiglasse, vaid saavad arstiga suhelda telefonitsi. Loomulikult teatud erialadel ei ole kaugvastuvõtt parim lahendus, mistõttu tuli patsientidel jätkuvalt käia ka haiglas,” lausus Pokker.

Selleks, et kõrgema etapi haiglana  valmistuda COVID-19 patsientide vastuvõtuks ning kaitsta haiglas juba viibivaid patsiente ja meie tervishoiutöötajaid, korraldas Regionaahaigla märtsis tööd ümber. Plaanilist ravitööd piirati kuni eriolukorra lõppemiseni statsionaarsetes osakondades ja päevakirurgias. Samuti piirati ambulatoorseid vastuvõtte polikliinikutes. Lisaks tehti haiglas logistilisi ümberkorraldusi, avati eraldi COVID osakonnad, käivitati patsientidele mitu infoliini ja tehti veel hulk muudatusi.  

Eriolukord Regionaalhaiglas jätkub ka aprillikuus, mis tähendab seda, et haiglasse tulevad patsiendid peavad esitama tervisedeklaratsiooni. Samuti ei tohi haiglaravil viibivaid patsiente külastada. Jätkame ka kaugvastuvõttudega.

Täname patsiente ja nende lähedasi toetava ja mõistva suhtumise eest.