Regionaalhaigla uuendab jooksvalt pandeemiast väljumise strateegiat

Regionaalhaiglas kliinikute juhatajate ja Covidstaabi koostöös valminud COVID-19 pandeemiast väljumise strateegia on elav dokument, mida haigla juhatus ja infektsioonikontrolli juhtrühm jooksvalt arendavad. Strateegia sätestab kõigi haigla eesmärkide astmelise taastamise COVID-19 pandeemia stabiliseerumisel ja täpsustab tegutsemisviisid vastavalt olukorra muutumisele. Taastusstrateegia rakendamise põhieesmärgid on ohutu tervishoiuteenuste ja töökeskkonna tagamine ning haigla toimimise kindlustamine.

Regionaalhaigla juhatuse liikme-ülemarsti prof Peep Talvingu sõnul oli kriisist väljumise esimene eesmärk taastada infektsioonikontrolli ohutuse printsiipe arvestades võimalikult suures mahus COVID-19 nakkuspuhangu eelne tervishoiuteenuse osutamine. „Selleks, et saaksime tagada haigla missiooni – investeerime inimeste tervisesse, vajame oma suurimat ressurssi, milleks on haigla töötajad ja sellest tulenevalt on töötajate ja töökeskkonna ohutus COVID-19 ajastul otseselt seotud missiooni täitmisega,“ ütles prof Talving.

Taastusstrateegia rakendamist kureeris strateegia esimeses etapis Covidstaap – haigla strateegilise kriisimeeskonna ja operatiivstaabi pinnalt moodustatud ühendstaap, mille ülesanne on haiglaülese COVID-19 pandeemiaalase tegevuse strateegiline ja operatiivne juhtimine. Edaspidi nõustab juhatust COVID-19 teemaliste otsuste osas infektsioonikontrolli juhtrühm. Strateegiate rakendamisel monitooritakse populatsiooni-ülest ja piirkondlikku nakkuse levikut taastusstrateegia mõõdikute kaudu, lepitakse kokku Terviseametiga COVID-patsientide raviteekonnad regiooni Haiglavõrgu arengukava haiglate vahel ja rakendatakse Covidstaabi loodud ja haigla juhatuse kinnitatud taastusstrateegia.

Strateegia leiate SIIT.