Regionaalhaigla on valmis osalema laiema elanikkonna vaktsineerimises

Regionaalhaigla on lõpule viinud oma töötajate aktiivse vaktsineerimise ja on valmis võtma suurema rolli muu elanikkonna vaktsineerimises.

„Oleme lõpule viinud Regionaalhaigla oma töötajate aktiivse vaktsineerimise. Arstidest on vaktsineeritud 82% ja haigla kogu personalist 62%,“ ütles Regionaalhaigla juhatuse esimees Agris Peedu. Tema sõnul teeb haigla igapäevaselt jätkuvalt informeerimistööd, et vaktsineerituse taset tõsta haiglapersonali seas vähemalt 70%ni.

Töökorralduses arvestab Regionaalhaigla täiendavalt ka nende töötajatega, kes on koroonaviiruse läbi põdenud ja omavad seega antikehasid.  „Oleme lisaks vaktsineerinud haigekassalt saadud nimekirjade alusel nii Ruhnu elanikke, teisi kiirabiasutusi, teisi tervishoiuasutusi ning õpetajaid ning jätkame sellega. Meie vaktsineerijad töötavad ka nädalvahetustel ning vajadusel teevad ka vaktsineerimispäevi koolides,“ ütles Peedu. President ja teda välisvisiidil saatev delegatsioon vaktsineeriti Regionaalhaiglas samuti laekunud nimekirja alusel.

„Rõhutame, et praeguse kogu maailma hõlmava pandeemia olustikus toetame haigla vaates igati riigijuhtide vaktsineerimist, et nad saaksid kriisitingimistes esindada turvalisemalt meie riiki ja samas olles loodetavasti eeskujuks meie elanikkonnale. Näeme juba haiglatöötajate ja õpetajate vaktsineerimiskogemusest seda kui oluline on teadlikkus ja eeskujud ning kui palju on kahjuks siiski veel kõhklejaid,“ selgitas Peedu.

„Vaktsineerimine toimub minutiga. Samas tegelik ajakulu ühele inimesele lisaks tema vaktsineerimisjärgsele jälgimisele on enam kui veerand tundi just seepärast, et inimesed vajavad arusaadavalt nõustamist just õe või arsti poolt,“ ütles Peedu. Väga oluline on seejuures laiem teavitustöö, et võimalikult lihtsustada inimese otsuse tegemist ja lühendada meedikutel selgitustööle kuluvat aega.

„Regionaalhaigla on valmis võtma riigi vaktsineerimisprogrammis ka laiema rolli. Oleme ettevalmistamas praeguste vaktsineerimiskabinettide asemel lihtsa ligipääsuga ja suurema võimekusega vaktsineerimiskeskust meie Paldiski maantee korpuses. Meie põhitöö on koroonakriisis haigete ravi, aga võitluse üheks oluliseks osaks on ka vaktsineerimine ja arusaadavalt peame ka selles osalema,” kinnitas Peedu.