Sel patsiendiohutuse päeval: hoiame oma patsiente ja ka iseennast!

COVID-19 pandeemia oli suureks väljakutseks tervishoiutöötajatele üle kogu maailma. Pidevalt stressirohkes töökeskkonnas töötades suureneb vigade esinemise tõenäosus, mis omakorda võib mõjutada ka patsiendiohutust. Seetõttu on sellel aastal patsiendiohutuspäeva teemaks “Töötaja ohutus kui patsiendiohutuse prioriteet”.

Viimasetel aastatel on muude töökeskkonnas esinevate ohutegurite kõrval üha enam esile tõusnud just psühhosotsiaalsed ohutegurid. Seetõttu on ka tööandjad hakanud nendele enam tähelapanu pöörama.

Töötajate vaimse tervise toetamiseks oleme Regionaalhaiglas loonud mitmeid võimalusi. Pakume ettetulevate probleemide korral psühholoogilise nõustamise võimalust meie palliatiivravi keskuse psühholoogide ja hingehoidjate poolt. Lisaks on meie koostööpartneriks väljaspool haiglat Psühhiaatria ja Psühhoteraapia Keskus Sensus, kelle spetsilistid on samuti valmis meie töötajaid toetama. Koolituskalendris on mitmed erinevaid koolitusi töötaja vaimse tervise toetamiseks. Näiteks meeskonnatöö: koostöö ja suhtlemisoskuste arendamine; konflikt kui võimaluste allikas; õnnelik spetsialist; suhtlemine lähedastega kriitilistes situatsioonides; tööstress, läbipõlemine, kaastundeväsimus – kuidas ennetada, märgata ja toime tulla; toimetulek paanikahäirega patsiendiga jm. Haigla eetikanõukogu on koostanud SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla eetikakoodeksi, milles on sõnastatud üldised käitumisnormid, mida me kõikidelt töötajatelt sõltumata ametikohast või erialast ootame - eetiline, aus ja väärikas igas olukorras. Me ei tolereeri töövägivalda ja selleks oleme koostanud töövägivalla registreerimise ja menetlemise juhendi, et töötajad saaksid vajadusel lihtsasti võimalikust töövägivallast teada anda. Psühhiaatriakliinikus tegutseb psühholoogilise esmaabi meeskond, kes pakub igapäevaselt tuge psühhiaatriakliinikus ja COVID-19 epideemia ajal oli toeks kõikidele haigla töötajatele. Vaimse tervise turgutamiseks pakume töötajatele ka erinevaid füüsilise aktiivsuse suurendamise võimalusi. Näiteks on meil haiglas oma jõusaal ja rühmatreeningute saal, siseterviserajad ja massaažitoolid. Lisaks toetame töötajate osalemist suurematel rahvaspordiüritustel ja korraldame töötajate erinevaid tervisedenduslikke üritusi (näiteks liikumiskuu). Töötajate turvalisust aitavad kõikides korpustes tagada sisevalvetöötajad.

Ohutu töökeskkonna loomine on meeskonnatöö. Töötajad saavad sellesse ise panustada ettetulevaid probleeme märgates ja neist tööandjale teada andes. Tööohutus on iga töötaja kätes!